כתרי קפטק

Captek crowns (www.captek.com)

כתרים אלו מוכנים בטכניקה מיוחדת על גבי ליבת זהב של K 24 (קארט ) עליה נבנית החרסינה. לזהב תאימות ביולוגית גבוהה ביותר והוא מאפשר קבלת צבע "חם" וטבעי בכתרים ואסתטיקה מעולה.